Wat is coronair

De term opbouw daarentegen is gebaseerd op het idee dat het hart zich vult met bloed terwijl het zich verplaatst van de kamers van het hart naar de boezems van de longen. Een opeenhoping daarentegen wordt gedefinieerd als een gestage progressie van een reeks tekenen of symptomen over een bepaalde periode. Bij cardiovasculair risicobeheer zijn …