Strategie Strategie

Strategie is de weg naar succes voor een organisatie. Ongetwijfeld kan Strategie de grootste impact hebben op de lange termijn. De Strategie van de organisatie moet ondersteund worden door de Mensen. De specifieke kenmerken van een Strategie zijn veel belangrijker dan de dagelijkse strategieën. Het doel van de Strategie kan de organisatie zelf zijn, of een grote gespecialiseerde groep.

Er zijn twee hoofddoelen voor een Bedrijfsstrategie. De Strategie richt de planning en de focus van de organisatie op een bepaald gebied. Terwijl het CRM (Customer Resource Management) programma zich bezighoudt met de Relatie van de organisatie met zijn klanten. Om een CRM te hebben dat op één lijn ligt met de strategie van uw organisatie, moet u twee fundamentele beslissingen nemen.

Ten eerste. Identificeer de gewenste resultaten. Er bestaan grijze gebieden waar nog steeds wordt gediscussieerd over wat nu eigenlijk van belang is. Zoals bij het beheer van om het even welk product of dienst is het mogelijk om een heel goed idee te hebben van wat gewenst is en toch een Slechte Strategie te produceren voor sommige specifieke gebieden, maar er is zeker veel meer dat belangrijk is voor de algemene doeltreffendheid van de strategie.

Ten tweede. Bepaal de specifieke gebieden die door de strategie moeten worden ondersteund en ontwerp deze. Het is veel te laat in het spel om garanties te geven. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden en verschuivingen die zich voordoen.

Ten derde. Ontwikkel en test uw strategie op regelmatige basis. Maak een analyse van uw verwachte uitkomsten en de bijbehorende risico's. Test hoe uw implementatie van de strategie zal werken in een reële bedrijfsomgeving.

Tenslotte. Plan de optimale strategie formeel en voer ze uit. Dit is waarschijnlijk de moeilijkste stap, omdat het voor het eerst in de bedrijfsgeschiedenis niet duidelijk is of er een kader bestaat of niet. Agile is een discipline van het organiseren van ontwikkeling in een gecontroleerde omgeving. Effectief organiseren van ontwikkeling ontstaat wanneer massaliteit wordt gecreëerd door de striktheid en duidelijkheid van het ontwerp.

o Kort overzicht van de eindgebruiker

De gebruikers van een systeem moeten eerst begrepen worden. Zij moeten in staat zijn de hulpmiddelen te gebruiken die nodig zijn om toegang te krijgen tot de informatie die zij nodig hebben om hun aangewezen rollen te vervullen. Het is door de interactie van de gebruiker met het systeem dat echt begrip plaats vindt.

o Ontwerp op hoog niveau

De gebruiker is niet op de hoogte van de details van het systeem. Informatie is gestructureerd in termen van operaties. Gegevens zijn een verzameling feiten en gebeurtenissen die ofwel actuele gebeurtenissen ofwel voorspellingen van een komende gebeurtenis vertegenwoordigen. Outputs daarentegen geven weer wat het systeem nu doet of wat het in de toekomst van plan is te doen. De output geeft dus zowel de onmiddellijke behoeften als de toekomstperspectieven weer.

o Processtroom

De processtroom vertegenwoordigt de stappen van het ontwerpen en bouwen van de software. De stappen kunnen variëren van systeemontwerp tot systeemimplementatie. De belangrijkste stappen bestaan uit:

o Beoordeling

o Analyse

o Ontwerp

o Implementatie

o Testen

De beoordeling en analyse worden uitgevoerd door het beeld van de processen in overweging te nemen. Het is de analyse die de feiten genereert en de toekomstige richting van het werk bepaalt. In de ontwerpfase wordt slechts het resultaat van de analyse ten uitvoer gelegd. Het testen controleert of de processen de gewenste resultaten opleveren.

o Oplossing van problemen

Het oplossen van problemen is het proces van het aanpakken van die problemen die geacht worden van technische aard te zijn. Dit betekent dat het probleem wordt opgelost door de processen en procedures te ontwikkelen die de oorzaak van het probleem wegnemen.

Om dergelijke problemen aan te pakken, moeten organisaties beschikken over een passende methodologie die wordt ondersteund door feiten. Deze methodologie moet gebaseerd zijn op een degelijke theorie en concrete maatregelen bevatten die door feiten worden gestaafd. Dit zal ervoor zorgen dat de lange-termijnstrategie van een organisatie intact zal blijven en ook in staat zal zijn mee te evolueren met de veranderingen die zich in de werkomgeving van een onderneming kunnen voordoen.

Zo komen we tot het uiteindelijke doel van deometrische en gedragsoplossingen: de arbeidsproductiviteit helpen herstellen.